Bếp từ đơn Lorca  Mặt kính Kanger chịu nhiệt  Điều khiển bằng phím cảm ứng, hiển thị thời gian điện tử  Công suất 2000W [...]

TOP

X